Wetenschappelijk onderzoek hersenscans

De Neurologische Grondslag van EFT – een onderzoek binnen het meta-onderzoek in Zuid Amerika.


Hersenscan veranderingen gedurende 4 weken behandeling (12 behandelingen) van Gegeneraliseerde Angststoornis (GAS- engels GAD). Beelden beschikbaar gesteld door Dr. Joaquin Andrade, arts. (www.bmsa-int.com)

Een serie EEGs van de hersensen van voor tijdens en na de behandeling van een gegeneraliseerde angst stoornis (GAS). Deze mooie beelden maken de veranderingen zichtbaar. Tijdens dit deelonderzoek waren er 2 groepen, de ene groep klopten (EFT/TFT) terwijl aan angstoproepende beelden of herinneringen werd gedacht, de andere groep kreeg Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), indien nodig aangevuld door medicatie. Er wordt duidelijk gemaakt dat medicatie eigenlijk alleen maar het onderdrukken is van de symptomen. Op de hersenscans is nl. te zien dat de klachten terugkomen als je stopt met medicatie. De scans van de personen die behandeld zijn met EFT/TFT (=kloppen) een blijvende verbetering lieten zien. Medicatie met CGT blijkt duidelijk minder effectief en vertoont zichtbaar meer recidief (terugkomen van de klacht)

brain6