Algemene voorwaarden

  • De geboden technieken zijn niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een arts te consulteren om strict medische klachten uit te sluiten.
  • Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de arts of betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
  • U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor wat u zelf met de geboden technieken doet, en deze verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de therapeut.
  • De therapeut acccepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele (neven)effecten.
  • De tarieven zoals vermeld op de site zijn geldig (de therapeut licht u minimaal 24 uur voorafgaand aan een consult in over een eventuele prijswijziging).
  • Per consult ontvangt u een factuur.
  • De consulten dienen contant te worden afgerekend direct na afloop van het consult. Consulten via Skype dienen vooraf betaald te worden via overmaking via de bank
  • Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden geannuleerd kunnen in rekening worden gebracht.
  • Bij niet betalen binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut een incassomaatregel treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij een no-cure-no-pay intake-consult wordt contant betaald indien men tevreden is over de sessie.

Geef een reactie